Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
AGE Senzorni park - Sprave
AGE Senzorni park - Sprave

 

MUZIČKA ZVONA

 

MUZIČKA ZVONAMUZIČKA ZVONA

 

Mogu se koristiti u vežbama auditivne percepcije gde svaka cev može proizvesti tonove različite visine.


Može se koristiti i u vežbama pamćenja, gde bi dete ponavljalo udare u akustične cevi po zadatom modelu.


Cevi su pored toga što proizvode tonove različite visine i različite boje što se može koristiti u vežbama vizuelne percepcije i u edukativne svrhe.

 

 

VELIKE OLOVKE

 

 

VELIKE OLOVKEVELIKE OLOVKE

 

Posebno pogodne za orijentaciju u prostoru, za razvoj polja pokreta.


Značajna je i u vežbama grube motorike kao i za razvoj misaonih predstava.

 

 

 

PEČURKE

PEČURKEPEČURKE

 

 

Pečurke su različitih boja i različite veličine pa se pomoću njih mogu učiti razlikovanje veličine i boja uz izvršavanje raznih naloga.

 

Uz izvršavanje naloga istovremeno može da se uči i orijentacija u prostoru (npr. na pečurku, pored pečurke itd..)

 

 

KRIVUDAVA CEV

 

KRIVUDAVA CEVKRIVUDAVA CEV

 

 

 

Sprava je pogodna za razvoj grube motorike tela, posebno gornjih ekstremiteta.