Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
AGE Senzorni park - Lavirint
 
AGE Senzorni park - Lavirint

 

SENZORNI LAVIRINT

 

1.Varijanta:   PRIRODNI  MATERIJALI (drvo, pleteno pruće)
2.Varijanta:   PLASTIČNI MATERIJALI (klirit/lexan)

 

 

Linije kretnji kroz SENZORNI LAVIRINT su pokrivene LED trakama i senzorima detekcije pokreta, tako da  je moguće svetlosno pratiti tj, podržavati izbor pravca kretanja.

 

Opciono se može zvučnim signalom ili komentarom raditi podrška praćenja pravilnog izbora kretnje.

 

Moguća je, takodje, opcija gde se mirisima, tj aromama pruža podrška pravilnom izboru kretnji kroz lavirint.


Lavirint je posebno pogodan za učenje orijentacije u prostoru.

 

Koristi se stimulacija svetlosnim efektima gde se i uči značenje svake boje.

 

Posebno je značajan njegov edukativni aspekt kako spoljašnjeg tako i unutrašnjeg dela.

 

Korišćenjem celih stranica od različitog materijala ili postavljanjem različitih materijala na deo stranica posebno je od značaja za taktilnu percepciju.

https://mega.nz/file/W00VHZaA#T2TGkvsJJMo3ej-0oUGdb__hy5lmXjUbmG5ge6w8z70