Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
 

UNIMEDUNIMED

 

     UNIMED

                           Univerzalni   Interaktivni   Multimedijalni   EDukativni   ALAT

 

 

 

UNIMED je jedinstven hardversko-softverski alat, univerzalno primenljiv u edukaciji, a naročito u radu
sa grupama dece sa posebnim potrebama.


Standardno korišćenje UNIMED -a je integracija sa personalnim računarom koji ima običan ekran ili       
još bolje -  touch screen.

 

Vrhunski učinak se postiže povezivanjem UNIMED -a  sa  interaktivnom tablom.

 

Već  sada, otvorena je nova mogućnost efektne integracije UNIMED –a   sa  savremenim interaktivnim videoprojekcionim sistemom (interactive video-wall), te opciono korišćenje laser pointera za osobe u    kolicima i sl.

 

UNIMED sadrži:
- Modul interfejsnog kontrolera
- Set hardverskih komponenti za percepciju multimedijalnih senzornih efekata.
- CD sa  softverom

 

 

KREIRANJE NASTAVNOG SADRŽAJA


Tretiranje nastavne teme UNIMED alatom je jedinstven i autentičan postupak, a zahteva elementarno    poznavanje rada na PC..

Slike u formatima  JPEG,  gif, bmp.... mogu se jednostavno pripremiti kao nastavna tema.


UNIMED omogućuje stvaranje inteligentnih interaktivnih aplikacija i davanje efektnih potrebnih atributa odredjenim regijama crteža.

UNIMED-om nastavnik sam oblikuje nastavnu jedinicu, birajuci pogodan multimedijalni senzorni efekata   sa odgovarajuce palete.

UNIMED alat sadrži interfejsni kontroler kojim se pokreće selektovani eksterni hardver efekata:
- Svetlost (RGB LED sa sopstvenom paletom modaliteta).
- Aroma (aktiviranje odredjenog aroma difuzera koji prati odgovor ili fena sa strujanjem vazduha)
- Vibracije - taktilni doživljaj, kao povratna informacija.
- Zvuk (veliki izbor wave-ova).
- Govor- komentar odgovora učenika.

Izbor efekata se setuje za tačan i pogrešan odgovor.

UNIMED se koristi u procesu predavanja, utvrdjivanja znanja, ispitivanja učenika te pripreme lekcija za samostalan rad učenika.

https://mega.nz/file/W00VHZaA#T2TGkvsJJMo3ej-0oUGdb__hy5lmXjUbmG5ge6w8z70