Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
AGE koncept Senzorne sobe
AGE koncept Senzorne sobe

 

AGE koncept SENZORNE SOBEAGE koncept SENZORNE SOBE

AGE koncept SENZORNE SOBE , made in Serbia

 

AGE koncept SENZORNE SOBE podrazumeva fleksibilne principe integracije komponenti i podsegmenata senzorne sobe prateći i usavršavajući važeće kriterije tog domena u svetu.

 

Sve komponente i tehnološki segmenti su rešenja i proizvod srpske specijalizovane firme za multimedijalne interaktivne tehnologije: AGE d.o.o. Beograd.

 

Na putu razvoja, realizacije i primene AGE komponente i uređaji funkcionalno i kvalitativno prevazilaze kriterije vodećih svetskih isporučilaca iz oblasti asistivnih   tehnologija.

 

 

 

 Prednosti saradnje sa regionalnom firmom AGE i nabavke opreme AGE senzorne sobe su:

 

- Cena AGE opreme je realno niža za 50 - 80% od uvozne

   (računajući uz ino-cenu i troškove uvoza i transporta).

- Vreme nabavke i postavke opreme je minimum trostruko kraće od nabavke uvozne.

- Realizacija jednog sistema se može obaviti za 2 – 3 nedelje !!!

- Opremanje se može vršiti sukcesivno, korak po korak, u skladu sa prilivom sredstava    i  sticanjem  spoznaje,  tokom korišdenja, o pravcima nadogradnje i proširenja sistema  senzorne sobe.

- AGE koncept je u potpunosti kompatibilan sa ino-komponentama.

- Svi ponuđeni uređaji su srpskog porekla, u smislu autentičnih inovacija, projekta i realizacije.

- Servis, obuka i permanentna podrška tokom eksploatacije su nesumnjivo na strani 
  izbora domaće AGE tehnologije.

- Saradnja sa regionalnom firmom AGE omoguduje dogovorni način i dinamiku  plaćanja.

 

Firma AGE nudi besplatnu podršku u definisanje pripremnih radova i besplatan projekat za izvodjenje elektroinstalaterskih radova.